EU-prosjekt: T.E.E.N.

Partnerne Segnia d’Infanzia fra Mantova, Teatercentrum i Danmark, Norsk Scenekunstbruk og Universitetet i Lisboa planlegger finne svar på disse, og flere spørsmål. Prosjektet skal engasjere bredt, og styrke unge menneskers posisjon i scenekunsten som publikum, kritikere og premissleverandører.